Veiligheid voor alles

Ecoson vergist organische reststromen op haar locatie in Son. Vergisting is een natuurlijk proces waarbij biogas wordt geproduceerd. Dit biogas wordt op onze locatie opgewerkt tot groen gas dat in het aardgasnet wordt gevoed zodat het door huishoudens gebruikt kan worden. Omdat biogas en groen gas, net zoals aardgas, licht ontvlambaar zijn, voldoen we aan de strengste Europese veiligheidseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). 

Wat is BRZO?

Het BRZO is gebaseerd op Europese wetgeving en heeft als doel de kans op een zwaar ongeval zo ver mogelijk terug te brengen, maar daarnaast ook aandacht te besteden aan het beperken van de gevolgen mocht een ongeval zich toch voordoen. Het BRZO geldt voor bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen op- en overslaan. 

Wat houdt BRZO in voor Ecoson?

  • Wij werken veilig en op basis van best beschikbare technieken.
  • We beperken risico’s tot een minimum.
  • We treffen maatregelen om eventuele gevolgen maximaal in te perken.

Veiligheid in de praktijk

Hoe doen we dit concreet?

  • We leggen onze processen vast in werkinstructies en procedures. Deze zijn gebaseerd op specifieke procestechnologie in de dagelijkse praktijk en afgeleid van 'veilig-werken' methodes in de internationale procesindustrie.
  • We treffen veiligheidsmaatregelen en gebruiken veiligheidstoepassingen waardoor onze productieprocessen zo veilig mogelijk worden bedreven.
  • We trainen onze medewerkers regelmatig op veilig handelen en een veilige werkhouding.
  • We hebben een veiligheidsbeheersysteem. Hierin monitoren en leggen we onze werkwijze vast (identificeren van risico’s, evalueren van huidige maatregelen en formuleren van verbeteringen).
  • Door jaarlijkse interne en externe inspecties en regelmatig overleg met de overheid zorgen we ervoor dat we voldoen aan de recente wet- en regelgeving én zorgen we ervoor dat er voortdurend verbeteringen plaatsvinden.

Zo waarborgen we de gezondheid en veiligheid van mensen binnen en buiten de locatie, beschermen we het milieu en voorkomen we zware ongevallen.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen aan Ecoson? Laat uw bericht achter via onderstaand formulier. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vragenformulier